Mua nợ xấu

THM cung cấp dịch vụ Môi giới mua bán nợ, Môi giới mua bán nợ là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ

Cơ cấu nợ

THM với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp đã chính thức hợp tác và trở thành đối tác tư vấn uy tín của nhiều Khách hàng

Xử lý nợ xấu và TSBĐ

THM thực hiện mua bán nợ theo thỏa thuận với các bên tham gia mua, bán dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi

Top