Hội đồng thành viên

Donald Trump mugshot | | pantagraph.comÔng Nguyễn Tiến Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông giữ vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) theo Quyết định số 2539/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 về việc “điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2017”. Trước khi làm việc tại CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI, ông Nguyễn Tiến Đông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Nguyễn Tiến Đông sinh năm 1963 tại Mỹ Đức - Hà Tây, là tiến sỹ kinh tế năm 2004 tại Học viện Ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước năm 2014, ông Nguyễn Tiến Đông có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank): từ năm 1999 đến năm 2003, Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Agribank – chi nhánh Hà Tây; từ năm 2003 đến năm 2010, Ông là Giám đốc Sở Giao dịch Agribank; từ năm 2010 đến năm 2014, Ông giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc Agribank.

 

Donald Trump mugshot | | pantagraph.comÔng Đoàn Văn Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Tiến sĩ Đoàn Văn Thắng giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) theo Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 28/3/2017 về việc bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Ban Điều hành giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) kể từ ngày 01/4/2017.

Ông Đoàn Văn Thắng sinh năm 1964, là Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ, tín dụng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng) với chuyên ngành Tín dụng, Ông công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – chi nhánh Mê Linh, Hà Nội. Năm 1991, Ông chuyển lên hội sở chính Agribank. Tại đây, Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc tín dụng, Trưởng phòng Phân tích kinh tế tổng hợp, Phó Trưởng ban Tín dụng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thẻ, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ. Sau năm 2008, Ông công tác tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với cương vị Phó Tổng Giám đốc thường trực, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) vào năm 2013, Ông tham gia thành viên Ban trù bị thành lập Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. Tháng 7/2013, Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. Từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. Đến 01/4/2017, Ông chính thức giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. 

Donald Trump mugshot | | pantagraph.comÔng Lê Quang Châu – Thành viên HĐTV

Ông Lê Quang Châu giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) theo Quyết định số 1488/QĐ-NHNNngày 23/7/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Lê Quang Châu sinh năm 1969, là Cử nhân Ngân hàng – Tài chính. Trước khi làm việc tại CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI vào năm 2013, Ông có nhiều kinh nghiệm trong công tác tín dụng và xử lý nợ xấu và đảm nhận chức vụ quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng: Giám đốc Ban quản lý tín dụng thuộc Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Giám đốc BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh…

Donald Trump mugshot | | pantagraph.comÔng Nguyễn Văn Toản  – Thành viên HĐTV

Ông Nguyễn Văn Toản giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) theo Quyết định số 1866/QĐ-NHNN ngày 12/09/2019 của Thống đốc NHNN VN. Ông Nguyễn Văn Toản sinh năm 1964, là Thạc sỹ ngành kinh tế. Trước khi làm việc tại CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong NHNN: Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thống đốc NHNN; Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ; Trưởng ban chuẩn bị Dự án NH09; Trưởng ban Quản lý Dự án NH09; Chủ tịch HĐTV Nhà máy in tiền Quốc gia.
Top