Ban điều hành

Donald Trump mugshot | | pantagraph.com

Ông Đoàn Văn Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Tiến sĩ Đoàn Văn Thắng giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) theo Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 28/3/2017 về việc bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Ban Điều hành giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) kể từ ngày 01/4/2017.

Ông Đoàn Văn Thắng sinh năm 1964, là Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ, tín dụng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng) với chuyên ngành Tín dụng, Ông công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – chi nhánh Mê Linh, Hà Nội. Năm 1991, Ông chuyển lên hội sở chính Agribank. Tại đây, Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc tín dụng, Trưởng phòng Phân tích kinh tế tổng hợp, Phó Trưởng ban Tín dụng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thẻ, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ. Sau năm 2008, Ông công tác tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với cương vị Phó Tổng Giám đốc thường trực, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) vào năm 2013, Ông tham gia thành viên Ban trù bị thành lập Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. Tháng 7/2013, Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. Từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. Đến 01/4/2017, Ông chính thức giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI. 

Donald Trump mugshot | | pantagraph.comÔng Đỗ Giang Nam – Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Giang Nam giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) theo Quyết định 1489/QĐ-NHNN ngày 23/7/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ông Đỗ Giang Nam sinh năm 1979, trình độ Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD); Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm đào tạo Pháp - Việt về Quản lý (CFVG); Cử nhân Tài chính - Ngân hàng tại Đại học KTQD; Kỹ sư kinh tế trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trước khi công tác tại CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI vào năm 2017, Ông Đỗ Giang Nam đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Donald Trump mugshot | | pantagraph.comÔng Đặng Đình Thích – Phó Tổng Giám đốc

Ông Đặng Đình Thích giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản (CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI) theo Quyết định 1486/QĐ-NHNNngày 23/7/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Đặng Đình Thích sinh năm 1971, trình độ Cao cấp lý luận chính trị; trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi làm việc tại CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI vào năm 2013, Ông từng đảm nhận các chức vụ lãnh đạo: Giám đốc, Bí thư chi bộ Đảng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Hà Tĩnh; Trưởng Phòng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh; …

Top