CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI được thành lập và hoạt động theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1459/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

1. Tên công ty:

– Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI

2. Địa chỉ:
– Trụ sở chính: Số 241 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Hoạt động chính:

a. Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
b. Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm;
c. Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay;
d. Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ;
e. Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay;
f. Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản;
g. Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần;
h. Tổ chức bán đấu giá tài sản;
i. Bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng;
j. Hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI được ủy quyền cho các tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện các hoạt động được nêu tại điểm b, c, d, e.

4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

5. Quyết định thành lập số: 1459/QĐ-NHNN ngày 27/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Tổng quan về hoạt động của CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI

CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế. CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai, minh bạch; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu.

CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, cơ chế tài chính và tiền lương theo cơ chế của Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI có trụ sở chính đặt tại 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố lớn trực thuộc Trung ương.

Từ ngày 1/10/2013, CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI đã chính thức mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hàng năm. Sau khi mua nợ xấu, CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI thực hiện tổng hợp, phân loại, đánh giá và xây dựng danh mục khoản nợ xấu để áp dụng các biện pháp thu hồi nợ có hiệu quả như đôn đốc thu hồi, khởi kiện, cơ cấu nợ, bán nợ, bán tài sản bảo đảm hoặc ủy quyền cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ.

Hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu của CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI nhận được sự quan tâm rất lớn từ các tổ chức tài chính trong nước cũng như quốc tế. Trong quá trình hoạt động, CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI đã có nhiều lượt làm việc với các đoàn đại diện của những tổ chức tài chính quốc tế uy tín đến trao đổi về khả năng hợp tác trong việc mua, bán nợ. Đây là cơ hội lớn đối với CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI nói riêng và đối với các tổ chức tài chính trong nước nói chung để học hỏi kinh nghiệm quốc tế, vận dụng có hiệu quả vào thị trường Việt Nam.

Được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự ủng hộ của các Bộ, ngành và chính quyền trong cả nước; với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, có năng lực, phẩm chất tốt, kinh nghiệm lâu năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, hoạt động của CTCP MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI đang từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Top