Tư vấn mua bán nợ

Mua bán nợ là hoạt động kinh tế – tài chính để trao đổi và chuyển nhượng phần tài sản đặc biệt là các “khoản nợ phải thu” từ đối tượng này sang đối tượng khác. Ở Việt Nam, thị trường mua bán nợ đang trong quá trình hình thành, do đó còn khá mới mẻ đối với cả người bán, người mua và cơ chế vận hành, quản lý của Nhà nước. Mua bán nợ góp phần quan trọng trong nền kinh tế hiện nay, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nước ta. Phát triển hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp và mua bán nợ sẽ giúp khai thông dòng vốn, hỗ trợ các Doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đồng thời tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực tài chính mới phục vụ cho việc tái cơ cấu hoạt động, thay đổi mô hình quản trị Doanh nghiệp, từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất. Hiện tại THEHEMOI đang cung cấp các dịch vụ tư vấn về mua bán nợ sau:

Lập phương án xử lý nợ, tài sản nợ

–  Tư vấn mua nợ và tài sản tồn đọng của cá nhân, doanh nghiệp

–  Tư vấn thông tin, tài liệu về khoản nợ, tài sản tồn đọng

–  Tổng hợp, phân loại thông tin, tài liệu về khoản nợ, tài sản cần mua

–  Đánh giá tình trạng khoản nợ, tài sản cần mua

–  Lập phương án mua nợ, tài sản.

–  Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện đàm phán mua nợ, tài sản của doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Mua Bán Nợ THẾ HỆ MỚI với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp đã chính thức hợp tác và trở thành đối tác tư vấn uy tín của nhiều Khách hàng. THEHEMOI  sẽ tư vấn khách hàng phương án để đàm phán mua nợ theo nguyên tắc tự nguyện, đàm phán theo giá thị trường. Sau đó, thông qua các biện pháp khác nhau như cơ cấu lại nợ, thu hồi nợ, hoán đổi tài sản, và đặc biệt là tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp…

Có thể thấy THEHEMOI  gắn kết với thị trường nhiều hơn, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu để thu hồi nợ, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn. Trong khi đó, mục tiêu chính của THEHEMOI  là giúp các ngân hàng dọn dẹp bảng cân đối kế toán, kéo dài thời gian trích lập dự phòng, hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng. Cách làm của THEHEMOI  cho thấy, việc mua nợ và xử lý thu hồi nhưng phải đảm bảo làm cho doanh nghiệp hồi sinh và phát triển hơn. Vì vậy, ngoài mục đích kinh tế của chính THEHEMOI  thì việc mua nợ của THEHEMOI  cũng tạo ra lợi ích cho xã hội, đảm bảo đời sống, công ăn việc làm cho người lao động. Với ý nghĩa đó, THEHEMOI  xin gửi đến quý khách hàng lời đề nghị hợp tác và hân hạnh đồng hành giải quyết tình trạng tồn đọng nợ xấu của Quý Doanh nghiệp cùng các yêu cầu pháp lý khác của Quý khách. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Top