Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Khi một công ty gặp khó khăn tài chính, những bên hữu quan thường sẽ tìm kiếm thêm thông tin và nguồn lực mới để xây dựng lại lòng tin của họ. THEHEMOI có thể hỗ trợ khách hàng tìm hiểu mức độ phức tạp giữa các bên đi vay, các bên cho vay vốn và cổ đông đồng thời quản lý việc liên lạc giữa các bên hữu quan, nhờ đó mà khách hàng có thể đối mặt với những vấn đề khó khăn và đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. THEHEMOI giúp khách hàng đánh giá được điều kiện thanh khoản ngắn hạn và lựa chọn phương án phù hợp để nhanh chóng bảo toàn giá trị cũng như xác định rủi ro tiềm ẩn trong quá trình ổn định lại.

 

Đội ngũ chuyên gia toàn diện của THEHEMOI sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu trong giai đoạn thực hiện tái cấu trúc để đạt được những thay đổi bền vững về mặt chiến lược, hoạt động và tài chính.

  • Quá trình thẩm định và ổn định hoạt động kinh doanh: Liệu doanh nghiệp có đủ nguồn tài chính để tiếp tục hoạt động?
  • Đánh giá các phương án: Liệu doanh nghiệp có thể xác định được những vấn đề chưa đi đúng hướng và phương án giải quyết?
  • Đàm phán giữa các bên hữu quan: Làm cách nào để doanh nghiệp giữ được các bên cùng tham gia đàm phán?
  • Xây dựng và phát triển phương án: Cấu trúc vốn bền vững nào sẽ đem lại khả năng thành công cao nhất?
  • Triển khai: Làm cách nào để doanh nghiệp tổng hợp được toàn bộ tình hình của các bên hữu quan để triển khai cấu trúc vốn mới?
  • Tiếp tục giám sát tương lai: Làm thế nào để đảm bảo doanh nghiệp được hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi?
Top