Thu xếp & kinh doanh nguồn vốn

Thu xếp nguồn vốn


Giới thiệu

THEHEMOI cung cấp dịch vụ thu xếp vốn, tư vấn các giải pháp khả thi cho các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án có nhu cầu về vốn trung và dài hạn bằng nội tệ hoặc ngoại tệ phục vụ mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án hoặc các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng

Các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án có nhu cầu về vốn trung và dài hạn bằng nội tệ hoặc ngoại tệ phục vụ mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án .

Tiện ích

- Miễn phí tư vấn

- Phí thu xếp vốn ưu đãi

- Được đảm bảo thu xếp nguồn vốn đầy đủ và kịp thời, cấu trúc vốn, hình thức vay linh hoạt với chi phí hợp lý.

- Giảm thiểu các rủi ro trong đàm phán các điều kiện vay vốn.

- Giảm thiểu thời gian và chi phí tiếp cận nguồn vốn.

- Có thời gian tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh.

- Được OTC chịu trách nhiệm đến cùng với độ ổn định của phương án thu xếp.

- Được OTC hỗ trợ giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch​

Kinh doanh nguồn vốn

Đảm bảo cơ cấu vốn và thỏa thuận cấp vốn nhất quán với những mục tiêu và “khẩu vị rủi ro” mà doanh nghiệp đề ra là cần thiết để thực hiện được hoạch định chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy giá trị cho các bên hữu quan với doanh nghiệp. Các chuyên gia của THEHEMOI sẽ giúp khách hàng xác định được các ưu tiên trong việc nắm bắt cơ hội từ thị trường để phát triển, áp dụng chiến lược huy động vốn phù hợp và tiếp cận được nguồn vốn phù hợp.

Để đảm bảo phát triển bền vững, cần có một phương án tiếp cận mang tính chiến lược nhằm xác định mục tiêu tài chính và tìm hiểu các phương án tài chính của khách hàng, cả vay nợ lẫn góp vốn cổ phần. THEHEMOI sẽ hỗ trợ khách hàng một cách tích cực, xuyên suốt quy trình huy động vốn, làm việc với khách hàng từ bước đánh giá và xây dựng chiến lược ban đầu cho tới khi triển khai thành công. Những kiến thức có được từ kinh nghiệm và thực nghiệm thị trường cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong:

  • Xác định kế hoạch phát triển kinh doanh và các yêu cầu về huy động vốn
  • Đánh giá cơ cấu vốn và lựa chọn cấp vốn tối ưu cho công việc kinh doanh
  • Xác định những nguồn vốn tiềm năng
  • Tiếp cận thị trường và đưa ra các phương thức đàm phán giúp khách hàng đạt được điều khoản cạnh tranh trên thị trường
  • Xây dựng những chiến lược truyền thông gần gũi, sâu sắc với cổ đông và với các nhà cung cấp vốn.

Đội ngũ chuyên gia của THEHEMOI sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu một cách chắc chắn nhất để xây dựng và thực hiện những thương vụ cơ cấu vốn gắn với mục tiêu ngắn và dài hạn của doanh nghiệp.

 

Chiến lược & Cơ cấu Nguồn vốn: Cơ cấu vốn nào là tối ưu cho công ty để đảm bảo tối đa giá trị cổ đông/các bên hữu quan?

THEHEMOI sẽ đánh giá kế hoạch kinh doanh của khách hàng, mục tiêu tài chính và những yêu cầu về vốn để hỗ trợ khách hàng xây dựng một kế hoạch chiến lược dựa trên cơ cấu vốn của mình.

 

Nhận định phương án: Khách hàng có những phương án huy động vốn nào?

Đánh giá các mục tiêu huy động vốn chính, khả năng thanh toán và các lựa chọn cấp vốn hiện có để quyết định chiến lược kinh doanh thích hợp. Xác định các bước chuẩn bị có liên quan và các bên cấp vốn tiềm năng để tiếp cận và triển khai được chiến lược cấp vốn.

 

Triển khai thương vụ: Làm thế nào để khách hàng đạt được những điều khoản tốt nhất?

THEHEMOI giúp khách hàng đánh giá và xác định những yếu tố rủi ro trực tiếp với các cổ đông và các bên hữu quan, tối ưu hóa sức ép cạnh tranh để đạt được điều khoản tốt nhất. Kết hợp hiệu quả giữa thiết lập cơ cấu thương vụ, thẩm định, và quản lý các bên hữu quan cùng với phát triển các kế hoạch dự phòng cho các tình huống bất ngờ.

 

Hoàn tất: Làm thế nào để khách hàng hoàn tất được thỏa thuận tài chính?

THEHEMOI hỗ trợ khách hàng đảm bảo việc triển khai các thương vụ, điều phối dòng vốn, và nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông. Giúp khách hàng xây dựng một kế hoạch chiến lược khi thương thảo với các bên hữu quan bao gồm các thông cáo báo chí phù hợp và cập nhật thông tin thường xuyên.

 

Quản lý Liên tục Các Bên Hữu quan: Làm thế nào khách hàng có thể quản lý việc liên lạc với các bên hữu quan để duy trì việc cấp vốn?

THEHEMOI sẽ hỗ trợ khách hàng quản lý việc liên lạc với các nhà cho vay vốn, kể cả những thay đổi có khả năng xảy ra trong việc xác lập tài liệu hay tài liệu khước từ theo yêu cầu, cùng các điều kiện bổ sung khác. Giúp khách hàng xây dựng hoạt động kinh doanh và chiến lược bám sát với mong muốn của các nhà đầu tư, và cung cấp những dịch vụ cần thiết để doanh nghiệp có thể thương thảo với các cổ đông hiệu quả.

Nhìn nhận từ góc độ của các nhà đầu tư, đội ngũ tư vấn toàn diện của THEHEMOI sẽ hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ các quy trình huy động vốn. Khách hàng sẽ nhận được những tư vấn thực tế, trung thực và giá trị để có thể đưa ra các quyết định chiến lược và đạt được mục tiêu tăng trưởng mong muốn. Thông qua cách thức thông tin rõ ràng và thống nhất, chúng tôi cũng góp phần giúp khách hàng xây dựng và củng cố sự ủng hộ của các cổ đông trong thương vụ.

Top