Tạo lập thị trường

Những điều cần hiểu về nhà tạo lập thị trường là gì

  • Nhà tạo lập thị trường là một bên tham gia thị trường (cá nhân hoặc công ty thành viên của một sàn giao dịch) mua và bán chứng khoán cho tài khoản của chính họ, với mức giá mà họ hiển thị trong hệ thống giao dịch của sàn giao dịch, với mục tiêu chính là thu lợi nhuận trên chênh lệch giá mua bán, đó là số tiền mà giá chào bán trừ đi giá chào mua của một tài sản trên thị trường.
  • Loại hình phổ biến nhất của nhà tạo lập thị trường là công ty môi giới: cung cấp các giải pháp mua bán cho nhà đầu tư trong nỗ lực giữ thanh khoản cho thị trường tài chính.
  • Chênh lệch giá nhà tạo lập thị trường được hưởng là để bù đắp cho rủi ro của họ khi nắm giữ tài sản, khi tạo thanh khoản. Vì họ có thể bị lỗ nếu một chứng khoán giảm sau khi họ khớp mua từ người bán, và trước khi họ có thể bán lại cho bên mua khác.

Market Making – Tạo lập thị trường là gì?

Nhiều nhà tạo lập thị trường thường là nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch cho các nhà đầu tư trong nỗ lực giữ thanh khoản cho thị trường tài chính. Nhà tạo lập thị trường cũng có thể là một trader cá nhân (được gọi là “local”), nhưng do khối lượng chứng khoán cần thiết để tạo lập thị trường hiệu quả, đại đa số các nhà tạo lập thị trường làm việc dưới tư cách của các tổ chức tài chính lớn.

 

“Tạo lập thị trường” báo hiệu sự sẵn sàng mua và bán chứng khoán của một nhóm công ty xác định cho các công ty môi giới – đại lý là các công ty thành viên của sàn giao dịch đó. Mỗi nhà tạo lập thị trường hiển thị báo giá mua và bán cho một số lượng cổ phiếu đảm bảo. Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ người mua, nhà tạo lập thị trường ngay lập tức bán bớt vị thế cổ phiếu khỏi kho nắm giữ (inventory) của chính mình, để hoàn tất đơn đặt hàng. Nói tóm lại, việc tạo lập thị trường tạo điều kiện cho thị trường tài chính lưu thông suôn sẻ hơn bằng cách giúp các nhà đầu tư và trader mua bán dễ dàng hơn. Nếu không tạo lập thị trường, có thể không có đủ giao dịch và ít hoạt động đầu tư tổng thể hơn.

Nhà tạo lập thị trường phải cam kết liên tục báo giá mà tại đó họ sẽ mua (bid – chào mua) và bán (ask – chào bán) chứng khoán. Các nhà tạo lập thị trường cũng phải báo giá khối lượng mà họ sẵn sàng giao dịch và tần suất thời gian họ sẽ báo giá với giá Chào Mua Tốt nhất (Best Bid) và Chào Bán Tốt nhất (Best Ask), gọi chung là BBO. Nhà tạo lập thị trường phải luôn tuân thủ các thông số này, trong tất cả các tình huống thị trường. Khi thị trường trở nên thất thường hoặc biến động, các nhà tạo lập thị trường phải duy trì kỷ luật để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch suôn sẻ.

Top