Đại lý phân phối trái phiếu

THEHEMOI với tư cách tổ chức bảo lãnh cam kết với tổ chức phát hành về việc thực hiện các thủ tục trước khi phát hành trái phiếu, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư, nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết.

Các lợi ích khi Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Bảo lãnh phát hành trái phiếu của THEHEMOI:

  • Doanh nghiệp phát hành (đơn vị có nhu cầu về vốn) chủ động hơn về mặt tài chính.
  • Lãi suất huy động vốn thường thấp hơn so với lãi suất vay ngân hàng cùng kỳ hạn.
  • Các kênh huy động vốn của doanh nghiệp sẽ được đa dạng hoá hơn.
  • Thủ tục phát hành đơn giản và chỉ cần thực hiện một lần (tuỳ thuộc nhu cầu vốn) nhưng vẫn có thể huy động được khối lượng vốn lớn đầu tư cho hoạt động SXKD của đơn vị.
Top