08 quyền sử dụng đất: - QSD đất Thửa đất số 593, tờ bản đồ số 03, diện tích đất: 3.403 m2, Địa chỉ: khu B4-16, Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng (Số CC 999113). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 999113 do Sở TN&MT Đà Nẵng cấp ngày 11/4/2016 - QSD đất Thửa đất số 594, tờ bản đồ số 03, diện tích đất: 2.636 m2, Địa chỉ: khu B2-8, Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
Số/Ký hiệu BĐS00000000028
Loại tài sản Bất động sản
Hotline
Địa điểm Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu và phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , Đà Nẵng
Diện tích 2.636 m2
Tình trạng Đã bán
Top