Quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Panorama và Công ty Kỷ Nguyên

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
Số/Ký hiệu BĐS00000000030
Loại tài sản Khác
Hotline
Địa điểm
Diện tích
Tình trạng Chưa bán
Top