GCN CT00916 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp ngày 05/09/2018

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết
Số/Ký hiệu BĐS00000000031
Loại tài sản Bất động sản
Hotline
Địa điểm Xã Cẩm Phúc, Hải Dương
Diện tích
Tình trạng Chưa bán
Top